Strona główna

Witam na naszej stronie!

Witam na stronie Studia Wschód - programu telewizyjnego emitowanego w TVP Wrocław. Właśnie w Studiu Wschód zrodziła się nasza główna akcja: "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia". Realizujemy ją w ścisłej współpracy z Dolnośląskim Kuratoriom Oświaty.


Na tej stronie znajdą Państwo informacje związane z organizacją i przebiegiem Akcji. W tym programie organizowane są zbiórki darów dla Polaków na Kresach, zbiórka zniczy na kresowe groby, podejmowane są inicjatywy związane z remontem ważnych dla polskiej kultury obiektów. Ale nasz główny cel, to przybliżanie dolnośląskim Kresowiakom ich stron rodzinnych. Filmy z kresowych wsi i miasteczek, które przyszło porzucić udając się w exodus na Zachód też znajdziecie na tej stronie. Zapraszam!
Grażyna Orłowska-Sondej


MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA - UKRAINA 2017
Akcja 8-18 lipca 2017 r.Już po raz ósmy uczniowie dolnośląskich szkół wraz z opiekunami wyjeżdżają na Kresy, aby porządkować zapomniane, polskie nekropolie. Akcja Fundacji Studio Wschód i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod patronatem Telewizji Polskiej zdobywa coraz więcej zwolenników. Podczas tegorocznych wakacji ponad 1100 młodych wolontariuszy pracować będzie na 130 cmentarzach położonych w okolicach Lwowa, Stanisławowa, Tarnopola, na Podolu i Wołyniu. Niektóre grupy będą kontynuować dzieło rozpoczęte już w poprzednich latach. Są nekropolie rozległe i bardzo zniszczone, którym trzeba poświecić więcej starań. W tym roku rozpoczniemy prace na kolejnych 30 nowych cmentarzach. Wszystkie porządkowane mogiły będą sfotografowane i udokumentowane, a kolejne spisy grobów pojawią się na stronie internetowej. Młodzież nie tylko poświęca czas na pielęgnowaniu mogił, ale również odwiedza miejsca związane z polską historią na Kresach, nawiązuje kontakty ze swymi ukraińskimi kolegami, zaprasza ich do współpracy, ale również do poznania naszego kraju. Wiele szkół ukraińskich i polskich podpisało już porozumienia o współpracy, a samorządowcy po jednej i drugiej stronie granicy zawarli umowy partnerskie. Przyjaźń między tymi miastami i gminami rozpoczynała się często na cmentarzu.
Kamień węgielny pod budowę Domu Spotkań z Kresami

W Straszowicach pod Wołowem powstanie Dom Spotkań z Kresami. W sobotę 1 lipca 2017 r. poświęcenia kamienia węgielnego pod jego budowę dokonał kardynał Henryk Gulbinowicz, który od lat marzył o stworzeniu takiego miejsca. Stanie się ono "domem" dla wszystkich kochających Kresy, w którym naoczni świadkowie historii przekazywać będą młodszym pokoleniom świadectwo swojego życia i umiłowania ojczyzny. W uroczystej mszy św. w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Wołowie, sprawowanej przez JE bpa Edwarda Janiaka uczestniczyli m.in. goście: samorządowcy, dr Tadeusz Samborski z Urzędu Marszałkowskiego oraz inicjatorki Akcji MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA - Grażyna Orłowska-Sondej i Beata Pawłowicz, przedstawiciele wolontariuszy, poczty sztandarowe z dolnośląskich i opolskich szkół. W miejscu, gdzie stanie Dom Spotkań z Kresami jego patron, kardynał Henryk Gulbinowicz posadził dąb - symbol Jezusa Chrystusa i Marii Dziewicy: siły wiary, cnoty oraz przezwyciężania przeciwności losu.

(aby powiększyć - kliknij w zdjęcie)Kresowy Piknik Patriotyczny w Krzyżowej

W dniach 25-26 czerwca 2017 r. w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Krzyżowej k. Świdnicy już po raz drugi odbył się Patriotyczny Piknik, podczas którego wolontariusze Akcji MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA zameldowali gotowość do kolejnego wyjazdu na Kresy. W lipcu ponad 1200 osób porządkować będzie 127 polskich cmentarzy na Ukrainie.

Gośćmi specjalnymi Pikniku byli samorządowcy, naczelnik Iwona Kozłowska z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, płk Mieczysław Struś z Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego.
Wolontariusze wysłuchali pasjonującego wykładu o Kresach, który wygłosił Tomasz Kuba Kozłowski, z Domu Spotkań z Historią. Autor książki "Świat Kresów" pokazał młodzieży dawne polskie ziemie z nieco innej perspektywy i zwrócił uwagę na wiele istotnych kwestii, które mają znaczenie do dzisiaj. Do Krzyżowej przyjechał zespół "Lilia" z Sądowej Wiszni, gdzie wolontariusze porządkują polski cmentarz. Dzieci z tego miasta, kultywując narodową kulturą, podziękowały za pomoc i zaprezentowały patriotyczne pieśni. Wolontariusze wysłuchali również praktycznych rad dotyczących pracy na nekropoliach, a także otrzymali wskazówki dotyczące organizacyjnej strony takiego wyjazdu. Wieczorem miejsce miało ognisko integracyjne. Przy akompaniamencie gitar wolontariusze śpiewali patriotyczne piosenki, które z pewnością będą rozbrzmiewać również na Kresach.

(aby powiększyć - kliknij w zdjęcie)Otrzymali KRZYŻE "HONOR I PRAWDA"
za pracę dla Kresów

Dnia 26 lutego 2017 r. dwudziestoosobowa grupa z Dolnego Śląska, w tym osiemnastu przedstawicieli Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich z Jugowa, udała się do Warszawy na uroczystości zorganizowane przez Fundację Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie oraz Muzeum Lwowa i Kresów. Uroczystości upamiętniające Powstanie Styczniowe 1863r., w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, zostały zaplanowane na godz. 18:00. Oczekiwanie na mszę św. postanowiliśmy wypełnić aktywnie, zwiedzając między innymi Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Narodowe oraz PGE Narodowy. Koncelebrowanej, o godz. 18:00, mszy św. przewodniczył JE Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek, który podczas wygłaszanego kazania odniósł się do najważniejszych wartości - potrzeby kształtowania i pielęgnowania postawy patriotycznej w polskich rodzinach. JE Biskup Polowy WP przypomniał wydarzenia z historii, kiedy to Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński, będąc dzieckiem, odwiedzał wraz z ojcem zaniedbane mogiły, na których to wspólnie odnawiali zniszczone brzozowe krzyże. W uroczystej mszy św. uczestniczył poczet sztandarowy jugowskiego gimnazjum, w składzie Natalia Chandrała, Kaja Juszczak oraz Krzysztof Biełek. Kolejnym punktem warszawskich uroczystości był koncert w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Zgromadzeni goście mogli wysłuchać utworów: "Legiony", "Piechota", "Marsz Polonia", "Przybyli ułani pod okienko", "Serce w plecaku" oraz wielu innych.

Na zakończenie oficjalnej części uroczystości, przedstawiciele Fundacji Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie wręczyli dyplomy oraz Krzyże "Honor i Prawda". W gronie wyróżnianych znalazła się pani Beata Pawłowicz - Dolnośląski Kurator Oświaty w latach 2006-2016. Przedstawicielka Fundacji Lwów uzasadniając wybór pani Beaty Pawłowicz powiedziała: "... Trzeba mieć wielką odwagę, wielkie polskie serce, żeby nie tylko mówić o Polsce, ale i o polskości Kresów, i dbać o całą tą polską tożsamość. Jest taki kurator na Dolnym Śląsku, nazywa się Beata Pawłowicz, która właśnie to wszystko robi i za to jej dziękujemy...". W gronie wyróżnianych znalazła się jedna placówka oświatowa - Publiczne Gimnazjum w Jugowie. Przedstawicielka Muzeum Lwowa i Kresów uzasadniając wybór naszej szkoły powiedziała "... Drodzy Państwo wspominałam w powitaniu, że przyjechała do nas młodzież aż z Dolnego Śląska, młodzież z Jugowa. Bardzo cieszymy się, że możemy nagradzać szkoły i nauczycieli, którzy wychowują polską młodzież w miłości do polskiej tradycji, do polskości Kresów. Robią to wszystko, żeby dzieci same chciały jechać na Kresy i dbać tam o polskie pamiątki. Takim gimnazjum jest Gimnazjum im. Noblistów Polskich z Jugowa...". Krzyż "Honor i Prawda" odebrała pani dyrektor Bożena Sołek-Muzyka.

Wyjazd do Warszawy i udział w uroczystościach, które każdy z uczestników zapamięta do końca życia, nie byłby możliwy, gdyby nie finansowe wsparcie przyjaciół Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Jugowie oraz tych, którzy otworzyli swoje serca dla Kresów Wschodnich. Za udzieloną pomoc dziękujemy pani Adriannie Mierzejewskiej Wójtowi Gminy Nowa Ruda oraz panu Janowi Lenartowi Nadleśniczemu Nadleśnictwa Jugów.

(aby powiększyć - kliknij w zdjęcie)Uwaga!!! Wpłaty związane z akcją
"Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia"
prosimy kierować na konto Fundacji STUDIA WSCHÓD:
40 1540 1030 2103 7457 2565 0001
KRS: 0000570948