Akcja 2012

Podsumowanie akcji 2012

Pod koniec września 2012 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego uroczyście podsumowaliśmy już trzecią edycję akcji MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA - zainicjowaną przez Telewizję Wrocławską i Kuratorium Oświaty. Ponad 100 tysięcy dzieciaków wpłaciło po jednej symbolicznej złotówce na ratowanie kresowych grobów. Ponad 350 osób porządkowało w wakacje 32 nekropolie. Każdego roku jest nas coraz więcej - uczniów, nauczycieli - uczestników tego pospolitego ruszenia. Wspierają nas księża z najwybitniejszym Kresowiakiem w purpurze - kardynałem Henrykiem Gulbinowiczem. Dołączyły do nas również władze miasta i województwa. Pan Marszałek Rafał Jurkowlaniec osobiście wizytował dolnośląskich uczniów, porządkujących zrujnowane cmentarze. Troszczą się również o nas przyjaciele pracujący na Ukrainie - ambasador RP w Kijowie dr Henryk Litwin z żoną Anną i konsul generalny RP w Winnicy - Krzysztof Świderek. To znak, że ta akcja nie zgaśnie. To gwarancja, że pamięć o symbolach naszej narodowej historii przetrwa w świadomości nie tylko tych najmłodszych Dolnoślązaków. Za nami potężna praca, tysiące oczyszczonych, wydobytych na światło dzienne polskich grobów rozsianych po całej Ukrainie; mnóstwo wzruszeń towarzyszących odnajdowaniu na pomnikach unikatowych inskrypcji i epitafiów oraz wiele nowych przyjaźni z rodakami, którzy nigdy nie opuścili ziemi swoich ojców.

Przed nami kolejne wyzwania, następne cmentarze, które czekają na nasz ratunek. W najbliższych tygodniach zbieramy znicze, aby zapalić je 1-go listopada na zapomnianych polskich mogiłach. W ubiegłym roku zawieźliśmy na kresowe cmentarze prawie 120 tysięcy żałobnych lampek. Dla wielu z nas najważniejsza jest wierność tej niezwykłej ziemi, na której setki lat żyli nasi przodkowie. Wcale nie trzeba mieć kresowego życiorysu, aby tę krainę pokochać bez reszty. Wiedzą o tym wolontariusze, którzy co roku wracają na wschodnie cmentarze, uznając to za najlepszą formę spędzenia wakacji.
Wrażenia młodych ludzi, biorących udział w tegorocznej akcji można śledzić na naszej stronie internetowej (zakładka - Relacje uczestników 2012).

Grażyna Orłowska-Sondej
(aby powiększyć - kliknij w zdjęcie)

sep

Apel Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Beata Pawłowicz
Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele

Kolejny rok wspólnie z Telewizją Wrocław organizuję akcję ratowania polskich nekropolii pozostawionych za wschodnią granicą "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia". Akcja jest wartościowym działaniem wychowawczym, sprzyjającym pielęgnowaniu pamięci o Polakach, których mogiły znajdują się na Kresach.

Lata poprzednie dowiodły, że akcja ma ważne znaczenie dla realizacji programów wychowawczych w kontekście tematyki patriotyzmu i niesienia pomocy innym.

Jestem wdzięczna wszystkim Państwu Dyrektorom, Nauczycielom, Uczniom i Rodzicom za włączenie się do poprzednich akcji poprzez zbiórkę symbolicznej złotówki, a także podejmowanie wielu działań towarzyszących akcji: konkursy, pogadanki dla uczniów, spotkania, koncerty, wyjazdy na Ukrainę celem porządkowania polskich nekropolii. Te ostatnie każdorazowo dokumentowane są na zdjęciach i filmach.

Dziękuję Państwu, że podejmując wiele innych inicjatyw udzielacie niecodziennej lekcji patriotyzmu, uczycie historii, dbacie o zachowanie tożsamości i pozwalacie młodym Dolnoślązakom zachować w pamięci przeszłość swoich przodków.

W tym roku, po raz kolejny chcę podkreślić znaczenie akcji i prosić szkoły o ponowny w niej udział. Jesteśmy województwem, na terenie którego mieszka ok. 1 mln. Kresowian. Pokażmy Im, że pamiętamy o przodkach.

Termin zbierania symbolicznych złotówek, to koniec kwietnia. Uroczyste zakończenie akcji - koncert i parada pocztów sztandarowych odbędzie się na wrocławskim Rynku 18 maja 2012r. o godzinie 14:00.
Poczty sztandarowe do honorowej defilady proszę zgłaszać na adres:
j.jakubowska@kuratorium.wroclaw.pl

Wszystkie informacje na temat przebiegu akcji, lista wpłacających i reportaże "Studia Wschód" znajdziecie Państwo na stronie - www.studiowschod.pl.
Jednocześnie informuję, że szkolne grupy wolontariuszy, które zechcą wyjechać porządkować nekropolie jako wolontariusze na kresowe cmentarze, powinny zgłaszać się do TVP Wrocław - kontakt: Grażyna Orłowska-Sondej tel.: 605-605-734, e-mail: orlowskasondej@gmail.com.

W tym roku wakacyjny wyjazd od 8 lipca do 21 lipca 2012 roku.
Konto akcji "Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia":
30 1540 1030 2001 7760 0457 0001
Jest to konto Związku Sybiraków III RP - udostępnione dla potrzeb akcji. Związek Sybiraków jest organizacją wyższej użyteczności publicznej.
Wielokrotnie dowiedliście Państwo, że zawsze mogą na Was liczyć. Serdecznie za to dziękuję Dyrektorom, Nauczycielom, Rodzicom i Uczniom.

Dolnośląski Kurator Oświaty
Beata Pawłowicz

sep
W Telewizji Wrocławskiej już po raz drugi odbyło się spotkanie opiekunów grup wyjeżdżających 8 lipca bieżącego roku do pracy na kresowych cmentarzach. Dotychczas zgłosiło się 40 szkół z Dolnego Śląska, których uczniowie chcą porządkować w wakacje zaniedbane polskie nekropolie. W tym roku zainteresowanie pobytem na Kresach jest ogromne. Organizatorzy akcji MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA przewidują, że w lipcu na Ukrainie będzie przebywać jednocześnie ponad 300 wolontariuszy. Prace będą prowadzone na 34 cmentarzach położonych w okolicach Lwowa, Stanisławowa, Tarnopola, na Wołyniu i Podolu. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwać będą ich nauczyciele i opiekunowie, a przede wszystkim Dolnośląska Kurator Oświaty - Beata Pawłowicz. W tej chwili ekipa Telewizji Wrocławskiej dokumentuje nekropolie przeznaczone do porządkowania, uzyskuje pozwolenia na pobyt młodych Dolnoślązaków na ukraińskiej ziemi. Wspomaga nas w tych działaniach Ambasada RP w Kijowie i Konsulat RP w Winnicy.

Akcja 2012
Fot. Krzysztof Woźnicki, Studio Cri-Cri
Opiekunowie grup młodzieżowych na wspólnym zdjęciu przed budynkiem TVP Wrocław - Halina Dudek i Robert Hrycuniak gimnazjum nr 24 we Wrocławiu, Renata Hajduk i Janusz Dziekan - Zespół Szkół w Krośnicach, Mariusz Stach - Powiatowy Zespół Szkół w Żmigrodzie, Wioletta Majka - Stangret szkoła podstawowa w Jordanowie, Mariola Feszczuk - gimnazjum w Jordanowie, Małgorzata Komaniecka - szkoła podstawowa w Mietkowie, Emanuela Statnik - gimnazjum w Dobroszycach, Barbara Smoleńska - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu, Sylwia Sołtysik - Zespół Szkół w Bielawie, Andrzej Kondracki - gimnazjum w Żurawinie, Bożena Magnowska - gimnazjum w Obornikach Śląskich, Andrzej Łakomski - gimnazjum w Pęgowie, Bolesław Lang - gimnazjum nr 9 we Wrocławiu, Piotr Pamuła - Związek Harcerstwa Polskiego w Świdnicy, Edwarda Derkowska - gimnazjum w Wiązowie, Monika Rak, Sylwester Rak, Marian Grabas - gimnazjum w Borowie, Roman Chandocha - Związek STRZELEC w Trzebnicy, Małgorzata Tajak-Skrok, Barbara Sokołowska - gimnazjum nr 3 w Oleśnicy, Ewa Majewska, Aleksander Skorupski - gimnazjum w Prusach, Kamila Kłak, Irena Rosowska - gimnazjum w Siechnicach, Daria Nowak - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oławie, Izabella Mizera - gimnazjum w Dzierżoniowie, Anna Ryś, Wiesław Dybel - gimnazjum w Jaworzynie Śląskiej, Stanisław Różycki - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy, Beata Stefanik - Zespół Szkół Technicznych w Legnicy, Tadeusz Babski - Zespół Szkół w Jelczu Laskowicach.
sep
Inauguracja akcji 2012

Podczas koncertu kresowego w Sycowie ogłoszono początek trzeciej edycji akcji "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia" organizowanej przez TVP Wrocław i Dolnośląskie Kuratorium Oświaty.


sep
Wicewojewoda Ewa Mańkowska popiera akcję "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia"


sep

WAKACYJNE DZIEŁO DOLNOŚLĄSKICH DZIECIAKÓW
RATUJEMY POLSKIE CMENTARZE NA KRESACH
Lipiec 2012

Już 8 lipca 350 uczniów dolnośląskich szkół wraz ze swymi opiekunami wyjedzie na Ukrainę, aby porządkować polskie zaniedbane nekropolie na których spoczywają nasi rodacy - bardzo często krewni i przodkowie młodych wolontariuszy. Jest to realizacja kolejnego etapu tegorocznej akcji MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA. Patronami projektu są Telewizja Polska we Wrocławiu i Kuratorium Oświaty. Kilkanaście dni wakacji młodzież przeznaczy nie tylko na ratowanie narodowego dziedzictwa, ale będzie uczyć się historii krainy swoich dziadów, nawiązywać kontakty z ukraińskimi rówieśnikami, poznawać kulturę naszych wschodnich sąsiadów.

Oto cmentarze, na których pojawią się młodzi Dolnoślązacy:

 1. Sąsiadowice - 30 kilometrów od granicy polskiej. Na niewielkiej, wiejskiej nekropolii zlokalizowanej w pobliżu zbytkowego kościoła Św. Anny można spotkać dziewiętnastowieczne pomniki zacnych mieszkańców Sąsiadowic. To one wymagają szczególnej pomocy. W Sąsiadowicach będzie pracować 15 wolontariuszy z Mietkowa i Jordanowa. Opiekunki - Małgorzata Komaniecka - dyr. szkoły podstawowej w Mietkowie, Mariola Feszczut - dyr. gimnazjum w Jordanowie, Wioletta Majka-Stangret dyr. szkoły podstawowej w Jordanowie.

 2. Komarno - woj. lwowskie. Już po raz trzeci będzie porządkowany przez młodzież z gimnazjum w Wiązowie. Jest to cmentarz rodzinny wielu obecnych mieszkańców ziemi wiązowskiej. Dzieciaki odnajdują tutaj mogiły swoich przodków. Kierownik grupy - Edwarda Derkowska - nauczycielka z Wiązowa.

 3. Tuligłowy - woj. lwowskie. Niewielka wieś z zabytkowym, siedemnastowiecznym kościołem, w którym przez wieki królowała Matka Boska Tuligłowska. Byli mieszkańcy wywieźli obraz Madonny do Łoziny koło Wrocławia. Jedyną pamiątką pozostał tu stary cmentarz, na którym spoczywają przodkowie obecnych mieszkańców powiatu wrocławskiego. Stare, piękne grobowce wymagają ratunku. Podejmą się tego zadania uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ze Żmigrodu. Opiekun grupy Mariusz Stach - nauczyciel za Żmigrodu.

 4. Kamionka Buska - dawniej Strumiłłowa. Po raz drugi miejscowy cmentarz z dziewiętnastego wieku porządkować będą uczniowie z gimnazjum nr 9 we Wrocławiu i wolontariusze z Ziębic. Opiekunem grupy jest Bolesław Lang - działacz samorządowy z Wrocławia.

 5. Sokal - woj. lwowskie. Na zaproszenie ks. Andrzeja Mihułki najstarszą część komunalnego cmentarza, porządkować będą uczniowie gimnazjum z Pęgowa i gimnazjum z Obornik Śląskich. Polskie mogiły w Sokalu od wyjazdu stąd Polaków nie były doglądane. Na wizytę młodzieży z Polski czeka tutaj garstka spragnionych kontaktu z ojczyzną rodaków. Opiekunowie grupy Bożena Magnowska - nauczycielka z Obornik, Andrzej Łakomski - nauczyciel z Pęgowa.

 6. Drohobycz - 90 kilometrów od Lwowa. Wspaniała polska nekropolia, na której wyróżniają się osiemnastowieczne pomniki - porządkowana jest przez wolontariuszy z Wrocławia od 5 lat. W tym roku w Drohobyczu pojawią się uczniowie liceum w Strzegomiu. Opiekunka grupy - Kamila Mazur - nauczycielka ze Strzegomia.

 7. Borysław - woj. lwowskie. Polska część cmentarza na Skowroniej Górze czeka na wolontariuszy z Dobromierza. Związek Polaków w Borysławiu troszczy się o stary cmentarz, na którym spoczywają krewni obecnych mieszkańców Wałbrzycha i okolic. Ale pomoc gimnazjalistów spod Wałbrzycha przyda się wielu zaniedbanym mogiłom. Kierownikiem grupy będzie Adam Wroński - nauczyciel z Wrocławia.

 8. Tłumacz - woj. stanisławowskie. Od trzech lat zabytkowe pomniki i sarkofagi na cmentarzu w Tłumaczu są remontowane przez studentów i uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr IX we Wrocławiu. Pomaga im ukraińska młodzież, która zaprzyjaźniła się z kolegami z Polski. W tym roku do Wrocławian dołączyła młodzież gimnazjalna z Siechnic. Kierownicy grupy - Kamila Kłak - nauczycielka z Siechnic, Elżbieta Niewolska - Towarzystwo Tłumaczan we Wrocławiu.

 9. Sądowa Wisznia - 40 kilometrów od granicy z Polską. Partnerskie miasto gminy Dobroszyce. Starym, polskim cmentarzem zajmą się uczniowie gimnazjum w Dobroszycach, których wspomoże osobiście wójt gminy - Jan Głowa - rodem spod Sądowej Wiszni. Opiekun grupy - Emanuela Statnik - nauczycielka z Dobroszyc.

 10. Kołomyja - woj. stanisławowskie. Jedna z najstarszych w tym rejonie nekropolii remontowana była przez kilka lat przez ekipę TVP Wrocław. Zabytkowy cmentarz udało się ocalić przed zagładą. Od kilku lat remontowany jest przez grupę wolontariuszy z Wrocławia, kierowaną przez Zbigniewa Saganowskiego. W tym roku dotrze tu również ekipa z Krośnic.

 11. Bohorodyczyn - niewielka wieś w okolicach Kołomyi. Ojczysta ziemia obecnych mieszkańców Krośnic w powiecie milickim. Rodzinny cmentarz udało się już w części uporządkować. Postawiono tutaj, przy akceptacji miejscowej ludności, pomnik pomordowanych Polaków. Dalsze prace prowadzić będą w tym roku gimnazjaliści z Krośnic, pod opieką nauczycielki Renaty Hajduk - rodem z Bohorodyczyna.

 12. Rohatyń - bogate miasteczko położone na skrzyżowaniu trzech kresowych województw - lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego. Komunalny cmentarz ma wiele okazałych polskich pomników. Po raz pierwszy pojawią się tutaj gimnazjaliści z Dzierżoniowa i Wrocławia. Opiekunowie grup - Izabella Mizera - nauczycielka z Dzierżoniowa i Halina Dudek - nauczycielka gimnazjum nr 24 we Wrocławiu.

 13. Krynyca - dawny Korościatyn w woj. tarnopolskim. Od dwóch lat niewielki polski cmentarz jest porządkowany przez gimnazjalistów z Borowa. Tutaj w ubiegłym roku udało się postawić pomnik pomordowanym podczas napadu na polską wieś 28 lutego 1944 roku. W tym roku gimnazjaliści również zadbają o rodzinne groby swoich dziadów i pradziadów. Kierownik grupy - Monika Rak i Marian Grabas - nauczyciele z Borowa.

 14. Buczacz - historyczne miasto w woj. Tarnopolskim z wieloma ciekawymi zabytkami. Równie zabytkowy jest stary cmentarz, na którym można spotkać wiele pomników architektury cmentarnej. Są tu również unikatowe grobowce powstańców styczniowych. Większa część cmentarza jest zaniedbana i zdewastowana. Na ratunek pospieszą gimnazjaliści i wolontariusze z Borowa i Domaniowa. Kierownicy grupy - Monika Rak i Marian Grabas - nauczyciele z Borowa.

 15. Brzeżany - jedna z największych i najlepiej zachowanych nekropolii na ziemi tarnopolskiej, remontowana od trzech lat przez gimnazjalistów z Żórawiny i uczniów Zespołu Szkół z Oławy. Wiele starych pomników udało się odtworzyć. W tym dziele pomogli kamieniarze z Żórawiny. Rozległa i zaniedbana nekropolia potrzebuje jeszcze wielu starań. Do Brzeżan przyjadą w tym roku również wolontariusze z Oławy i Żórawiny. Kierownicy grupy - Daria Nowak - nauczycielka z Oławy, Andrzej Kondracki - nauczyciel z Żórawiny.

 16. Podhajce - woj. tarnopolskie. Miasto związane z Dolnym Śląskiem poprzez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Podhajeckiej, które powstało w Oławie. Trzy lata temu cmentarz - wielka historyczna pamiątka po Polsce - był porządkowany przez Dolnoślązaków. W tym roku wolontariusze z Oławy będą te prace kontynuować. Kierownik grupy - Daria Nowak - nauczycielka z Oławy.

 17. Mikulińce koło Tarnopola. W pobliżu siedemnastowiecznej bazyliki położona jest zupełnie opuszczona zabytkowa polska nekropolia. Od dwóch lat odwiedzana przez uczniów gimnazjum w Pszennie. Opiekują się tymi mogiłami nie tylko w czasie wakacji. W lipcu przyjadą, aby dokończyć rozpoczęte prace porządkowe. Kierownik grupy - Monika Iwaniec - nauczycielka historii z Pszenna.

 18. Łoszniów koło Trembowli. Rodzinna ziemia mieszkańców gminy Kondratowice i powiatu strzelińskiego. Kiedy kilka miesięcy temu potomkowie dawnych mieszkańców Łoszniowa odwiedzili polski cmentarz, na którym znajduje się mogiła żołnierzy z I wojny światowej, zapadła decyzja, że ta znikająca z powierzchni ziemi nekropolia musi być uratowana. Zaangażowały się władze gminy Kondratowice. Przewodniczący Rady Gminy - Aleksander Skorupski - rodem z Łoszniowa - stał się dobrym duchem tej akcji. Kierownikiem grupy w czasie wakacyjnych prac będzie Ewa Majewska - wicedyrektor gimnazjum w Prusach.

 19. Nastasów. W cieniu opuszczonego kościoła piękna, zabytkowa nekropolia - zupełnie zapomniana przez dawnych mieszkańców tej ziemi. We wsi żyje tylko jedna Polka - Józefa Siekanowicz. Opiekuje się jak może świątynią - nie potrafi znaleźć pomocy dla cmentarza - dziś zarośniętego i zrujnowanego. W lipcu pracować tu będą gimnazjaliści z Sobótki. Opiekunowie grupy - Edyta Gądek i Paweł Lustig - nauczyciele z Sobótki.

 20. Ładyczyn - woj. tarnopolskie. Skrawek polskiego cmentarza - pozostałość po rodakach, którzy wyjechali stąd do Macierzy osiedlając się w okolicach Chojnowa i Legnicy. W ubiegłym roku ekipa TVP Wrocław częściowo uporządkowała ten cmentarz. W tym roku pracować będą tutaj gimnazjaliści z Sobótki. Jest to rodzinna nekropolia burmistrza Sobótki - Stanisława Dobrowolskiego - wielkiego orędownika akcji. Kierownikiem grupy będzie Edyta Gądek - nauczycielka z Sobótki.

 21. Kołodno koło Zbaraża - woj. tarnopolskie. Mała wiejska nekropolia - rodzinne groby rodziny Szeligów z Dolnego Śląska. Na ratunek tym mogiłom pospieszą pod hasłem naszej akcji motocykliści z Międzynarodowego Rajdu Katyńskiego. Szefem pracujących rajdowców będzie Michał Szeliga, wspomagać go będzie Barbara Smoleńska - nauczycielka z Bolesławca.

 22. Sieniawa - woj. tarnopolskie. Osiemnastowieczne i dziewiętnastowieczne pomniki z piaskowca ukryte w gęstym lesie - to dzisiejszy obraz nekropolii, na której spoczywają krewni Dolnoślązaków i mieszkańców woj. opolskiego. W lipcu pracować będą tam uczniowie z Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych z Bolesławca. Opiekun grupy - Barbara Smoleńska - wicedyrektor szkoły - rodem z Sieniawy.

 23. Korzec na Wołyniu. Niewielka garstka Polaków, która pozostała w tym miejscu po pogromie Wołynia nie jest w stanie remontować wielkiej zabytkowej nekropolii, położonej na skraju miasta. Ks. Waldemar Szlachta rodem z Zakopanego robi co może, aby czas nie zatarł śladów polskości. Zaprosił do współpracy licealistów z Sycowa. Będą pracować pod opieką nauczyciela i harcerza - Edmunda Gosia z pochodzenia Wołyniaka.

 24. Rokitno - woj. równieńskie. Zapomniana i przykryta darnią kwatera legionistów z 1920 roku. Ten niezwykły cmentarz wojskowy odkryliśmy 3 lata temu. Troszczy się o to miejsce Eugenia Jakimiec szefowa Związku Polaków w Rokitnem. Ale żołnierskie groby wymagają specjalnej troski. W porozumieniu z władzami powiatu i miasta podejmujemy próbę odbudowania tej nekropolii. Opiekunami tego miejsca będą wolontariusze z oddziału STRZELCA z Trzebnicy pod dowództwem Romana Chandohy.

 25. Lubieszów na Wołyniu. Zabytkowy cmentarz, na którym znajduje się kwatera pomordowanych Polaków z 1944 roku, jest już odbudowywany przez wolontariuszy z Jelcz-Laskowic. W tym roku pod patronatem naszej akcji do Lubieszowa przybędzie 30 Strzelców z Jelcza-Laskowic. Grupą zaopiekuje się proboszcz z parafii w Maniewiczach.

 26. Szepietówka - woj. chmielnickie. Na miejscu osiemnastowiecznego cmentarza kilka lat temu wybudowano bloki mieszkalne. Część nagrobków usunięto - reszta jest w katastrofalnym stanie. Trzeba nekropolię ogrodzić i uporządkować. Podjęli się tego uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy. Kierownik grupy Stanisław Różycki - nauczyciel.

 27. Koziatyn na Podolu. Zabytkowy polski cmentarz został zrujnowany kilkadziesiąt lat temu. Katolicy z Koziatyna odzyskali to miejsce i kilkanaście lat temu wybudowali tu nowy kościół. Wokół świątyni zachowało się jeszcze kilkanaście starych nagrobków. To miejsce zostanie uporządkowane przez wolontariuszy z Oleśnicy pod opieką Stanisława Różyckiego. Wkrótce na tym cmentarzu zostanie wmurowana przez Konsula RP w Winnicy Krzysztofa Świderka tablica poświęcona pamięci tych, których groby zostały zlikwidowane.

 28. Zasław - woj. chmielnickie. Zabytkowe miasteczko z klasztorem i kościołem z siedemnastego wieku ma również dobrze zachowany cmentarz. Mer miasta - z pochodzenia Polak troszczy się o historyczne dziedzictwo. Zaprosił do pomocy wolontariuszy z Oleśnicy. Na Zasławskim cmentarzu pracować będą uczniowie oleśnickich gimnazjów. Kierownikiem grupy będzie Małgorzata Tajak-Skrok z gimnazjum nr 3 w Oleśnicy i Bożena Kula z gimnazjum gminnego.

 29. Latyczów - woj. chmielnicke. Miasteczko słynące z kultu Matki Bożej Latyczowskiej - odwiedzane przez tysiące pielgrzymów. Od kilkunastu lat proboszcz miejscowej parafii ks. Adam Przywuski odbudowuje pieczołowicie latyczowski klasztor z początku siedemnastego wieku. Troszczy się również o zabytkowy cmentarz. Zaprosił do współpracy uczniów z gimnazjum w Jaworzynie Śląskiej. Opiekunem grupy będzie Anna Ryś - nauczycielka gimnazjum.

 30. Lityń koło Winnicy. W niewielkim miasteczku stary zabytkowy cmentarz jeszcze do ubiegłego roku kompletnie zarośnięty. W 2011 roku pracowali tutaj uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jelczu-Laskowicach. Zaprzyjaźnili się z miejscowymi Polakami i proboszczem ks. Włodzimierzem Tomaszewskim. Serdecznie są również przyjmowani przez mera miasta. W lipcu ponownie wolontariusze z Jelcza pojawią się w Latyczowie. Mają jeszcze wiele pracy. Opiekun grupy - Tadeusz Babski - nauczyciel z Jelcza-Laskowic.

 31. Jampol - woj. winnickie. Niezwykle interesująca nekropolia, na której najstarsze pochówki polskie pochodzą z siedemnastego wieku. Od 3 lat wolontariusze z Dolnego Śląska spędzają tu część swoich wakacji przy porządkowaniu zabytkowych mogił. Wspomagani są przez miejscowego proboszcza ks. Władysława Chałupiaka i władze miasteczka. Ponad połowa mieszkańców historycznego Jampola, rozsławionego w Trylogii przez Henryka Sienkiewicza, ma polskie korzenie. W tym roku pracować tu będą nauczyciele z Łagiewnik, studenci Uniwersytetu Wrocławskiego oraz grupa wolontariuszy od lat związana z tym cmentarzem. Opiekun Sylwia Sołtysik - nauczycielka Zespołu Szkół w Bielawie.

 32. Połonne. Niewielkie miasteczko położone na granicy Wołynia i Podola ma za sobą burzliwą i niezwykłą ponad tysiącletnią historię. Przez lata silny ośrodek skupiający Polaków, szczególnie wokół kościoła, który w Połonnym został obroniony przed zamknięciem. Dzisiaj nasi rodacy nadal stanowią tutaj silną grupę. W ubiegłym roku uczniowie z Zespołu Szkół w Legnicy pracowali przy porządkowaniu katolickiego cmentarza. W tym roku, wraz ze swoją nauczycielką - Beatą Stefanik, wracają do Połonnego. Czekają już na nich zaprzyjaźnione rodziny polskie i cmentarz, na którym jest jeszcze wiele do zrobienia.

sep

Ruszyliśmy!

W sobotę, 8 lipca 2012 r. nasz konwój patriotycznych serc ruszył na Kresy. Rok temu było nas 160 osób. Teraz ruszyliśmy silną grupą w liczbie 360 uczniów, studentów i wychowawców. Przez dwa wakacyjne tygodnie będziemy wyrywać z zapomnienia zarośnięte przez czas i często zapomniane przez bliskich polskie groby. Będziemy się starać pojąć, dlaczego w opowieściach naszych rodziców i dziadków jest tyle sentymentu, miłości i nostalgii do tych ziem. Będziemy poznawać historię, czytając ją z odsłanianych z chaszczy polskich nagrobków. My - dla których najmilszym światem i małą ojczyzną jest Dolny Śląsk, jedziemy na ojcowiznę z nadzieją na choć częściowe odkurzenie jej polskiej historii. Naszej historii...

(aby powiększyć - kliknij w zdjęcie)