Byliśmy w Twoich stronach - Mikulińce

Wyprawa do Mikuliniec

Mikulińce - historyczna miejscowość w powiecie trembowelskim, w tekstach źródłowych wymieniana była już w XI wieku. Kiedy przywileje miastu nadawał w 1595 roku król Zygmunt III, w Mikulińcach istniał już zamek obronny wzniesiony przez Annę z Sieniawskich Jordanową. Potem na tej ziemi panowały słynne polskie rody - Koniecpolskich, Sieniawskich, Lubomirskich, Rejów. Czasy świetności miasteczko przeżyło pod koniec XVIII wieku kiedy to Ludwika Potocka, wdowa po hetmanie wielkim koronnym - Józefie Potockim, wybudowała barokowy kościół pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej. Świątynia zamieniona po wojnie na magazyn nawozów została odremontowana i w tej chwili jest jedną z najcenniejszych pamiątek po byłych mieszkańcach tej ziemi. Przez wieki żyli tutaj Polacy. Na przykościelnym cmentarzu zachowało się wiele zabytkowych pomników i tablic nagrobnych, świadczących o zamożności mikulinieckich obywateli. Po wojnie większość naszych rodaków została przesiedlona stąd na Dolny Śląsk. Zamieszkali oni w okolicach Chojnowa, Legnicy, Wołowa. Wiosną 2011 roku dawni mieszkańcy parafii w Mikulińcach, ale także ich dzieci i wnukowie odwiedzili ziemię swoich dziadów. Wyprawę zorganizowała Krystyna Ciszewska z domu Dobrowolska, której rodzice pochodzili z pobliskiej Konopkówki. Wówczas zapadła również decyzja o ratowaniu zabytkowego cmentarza w Mikulińcach. Wielkim sprzymierzeńcem tego dzieła jest miejscowy proboszcz - ks. Jarosław Binek. W ramach akcji "MOGIŁE PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA" remontowanie mikulinieckich grobów rozpoczęli w lipcu 2011 roku uczniowie gimnazjum w Pszennie. Powrócą tutaj w wakacje 2012, aby dokończyć dzieła odbudowy tej polskiej nekropolii.
sep

Uczniowie z Pszenna odnawiają cmentarz w Mikulińcach
(aby powiększyć - kliknij w zdjęcie)