X Charytatywny Koncert w Sycowie

Za stroną internetową Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty prezentujemy sprawozdanie z X Charytatywnego Koncertu w Sycowie. Dochód z tej imprezy przeznaczony jest na budowę pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Winnicy.

26 stycznia 2013 r. w Sycowie odbył się X Jubileuszowy Koncert Charytatywny "Rodacy Rodakom", którego organizatorem był Pan Sławomir Kapica - Burmistrz Sycowa i Pan Krzysztof Świderek - Konsul Generalny RP w Winnicy, a patronat przyjęli Pan Rafał Jurkowlaniec - Marszałek Województwa Dolnośląskiego i Pan Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego. Dochód z koncertu przeznaczony był na rzecz naszych Rodaków na Ukrainie i Białorusi. W imprezie uczestniczyło wielu znamienitych osobistości ze świata polityki i dyplomacji, organizacji kulturalnych i stowarzyszeń Polaków na kresach. Przybyło wielu przedstawicieli różnych kościołów. Wśród gości była Pani Beata Pawłowicz - Dolnośląski Kurator Oświaty.

Tego wieczoru przyznano tytuły Honorowego Obywatela Sycowa Pani Grażynie Orłowskiej-Sondej - dziennikarce TVP Oddział Wrocław i Panu Krzysztofowi Świderkowi - Konsulowi Generalnemu RP w Winnicy, którzy od wielu lat związani są z organizacją koncertów, jak również akcją "Mogiłę pradziada Ocal od Zapomnienia". Współorganizatorem tej ostatniej jest od trzech lat Dolnośląski Kurator Oświaty - Beata Pawłowicz. Podczas swojego wystąpienia Pani Kurator wręczyła Burmistrzowi Sycowa - Panu Sławomirowi Kapicy oraz Konsulowi Generalnemu RP w Winnicy - Panu Krzysztofowi Świderkowi pamiątkowe tablice, jako wyraz wdzięczności za podejmowanie tak wspaniałych działań i wsparcie akcji "Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia". Podziękowała wszystkim za zaangażowanie, za zbiórkę symbolicznych złotówek na rzecz akcji, za aktywny udział szkół i przedszkoli w przedsięwzięciu i uroczyście rozpoczęła IV edycję akcji.

Dzieci z Przedszkola im. Koszałka-Opałka w Sycowie króciutko opowiedziały o podejmowanych działaniach sprzyjających wspieraniu akcji. Podczas uroczystości odczytano deklarację w sprawie Porozumienia Gmin i Powiatów Kresowych Dolnego Śląska, w treści którego samorządowcy zobowiązali się wspierać działania edukacyjne, kulturalne i społeczne na rzecz utrzymania kontaktu z ludnością polską, a przede wszystkim regionalną akcję "Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia".

Swoimi występami uroczystość uświetniły zespoły artystyczne: Poleskie Sokoły z Żytomierza na Ukrainie, sopranistka Swietłana Pawłowska oraz młodzieżowy zespół Czarna Perła z Mińska. Koncert zaszczyciła obecnością Pani Ewelina Borowiecka - potomkini Ignacego Jana Paderewskiego, któremu rodacy zamierzają zbudować pomnik.

Największą atrakcją wieczoru był fantastyczny, niesamowicie barwny występ zespołu Mazowsze.