Akcja 2014

sep

V edycja akcji MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA - już za nami

Akcja 2014

W tym roku było trudniej niż kiedykolwiek. Do wyjazdu na kresowe cmentarze przygotowywało się od jesieni ponad tysiąc dwustu uczniów z Dolnego Śląska. Wydarzenia na Ukrainie spowodowały, że do końca nie było wiadomo, czy nasz patriotyczny konwój wyruszy w lipcu na Kresy, a młodym wolontariuszom zdołamy zapewnić bezpieczeństwo. Nasza telewizyjna ekipa reporterska, przygotowująca program STUDIO WSCHÓD, przez pół roku monitorowała sytuację na Ukrainie. Byliśmy z kamerą 5 razy na Kijowskim Majdanie, obserwowaliśmy uważnie wydarzenia na granicy z Rosją. Kiedy w czerwcu w Kuratorium Oświaty zapadła decyzja, że jednak jedziemy - grupa wolontariuszy stopniała do 500 osób. To była dobra decyzja! W tym trudnym dla Ukrainy czasie nie tylko ratowaliśmy polskie zaniedbane nekropolie - ale zwyczajnie, jak w piosence - podawaliśmy rękę Ukrainie. A mieszkańcy tej ziemi wdzięczni za to, co Polska już zrobiła, przyjęli naszą młodzież jak nigdy dotąd. Takiej pomocy i serdeczności, zarówno ze strony władz lokalnych jak i zwykłych Ukraińców, nie zaznaliśmy w poprzednich latach. Nasi młodzi wolontariusze musieli podczas tych wakacji pracować ze zdwojoną siłą. Prawie każda grupa miała pod opieką 2 cmentarze, a studenci z Wrocławia, kierowani przez radnego z Sycowa Mieczysława Troskę, spędzili na Kresach ponad 2 tygodnie, pracując w Jampolu, Stojańcach i Nadwórnej.

Niezwykłym przeżyciem dla organizatorów i uczestników akcji było otwarcie odbudowanego cmentarza Legionistów w Rokitnie na Wołyniu. Nekropolia ta odtwarzana mozolnie od 3 lat przez Strzelców z Trzebnicy, wspomaganych przez pracowników starostwa w Trzebnicy i uczniów z Milicza, jest wyjątkowym pomnikiem chwały polskich żołnierzy i przykładem, że to najmłodsi Polacy zadbali o to, by pamięć o tych bohaterach ocalić od zapomnienia. Ekipa reporterska z panią Kurator Oświaty Beatą Pawłowicz na pokładzie dotarła do 48 cmentarzy, pokonując ponad 10 tysięcy kilometrów.

Nasza akcja uczy młodych ludzi patriotyzmu, pozwala poznawać dzieje naszego narodu, a także losy kresowych rodzin, do których ci młodzi często przynależą. Bardzo często wyręcza państwo polskie w obowiązku dbania o nasze narodowe dziedzictwo.

Jesteśmy wdzięczni:
  • Panu Prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu za honorowy patronat, który dodał splendoru naszej akcji, szczególnie za granicą
  • Panu Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego za pomoc w sfinansowaniu większości autobusów przewożących młodzież na Kresy
  • Panu Prezydentowi Wrocławia za finansowe wsparcie akcji
  • Ordynariuszowi Archidiecezji Wrocławskiej, Ordynariuszom Diecezji Świdnickiej i Legnickiej oraz Proboszczom dolnośląskich parafii za pomoc w organizacji kwest, które zasiliły konto akcji
  • Związkowi Sybiraków III Rzeczpospolitej Polskiej za czuwanie nad finansami całego projektu
  • Burmistrzom, Wójtom i Starostom dolnośląskich gmin za wsparcie i udział w akcji
  • Wolontariuszom - Nauczycielom i Uczniom, którzy wykonali w tym roku na Kresach wielkie dzieło: uporządkowali 54 cmentarze i nawiązali przyjacielskie kontakty z ukraińskimi sąsiadami
Grażyna Orłowska-Sondej TVP Wrocław
Koordynatorka akcji

(aby powiększyć - kliknij w zdjęcie)

sep

MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA (2014)
V edycja akcji ratowania polskich cmentarzy na Ukrainie


akcja2014

Już po raz piaty na początku lipca bieżącego roku uczniowie dolnośląskich szkół wyjadą na Ukrainę, aby ratować polskie nekropolie, które niszczeją za naszą wschodnia granicą. Jest to akcja zainicjowana przez Ośrodek Telewizji Polskiej we Wrocławiu, prowadzona wspólnie z Kuratorium Oświaty. W tym roku projekt MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA będzie realizowany w dwóch płaszczyznach. Młodzież nie tylko zajmie się porządkowaniem mogił pradziadów, ale również będzie niosła pomoc sąsiadom pradziadów - Ukraińcom, którzy w ostatnich miesiącach przeżywają prawdziwy dramat. Młodzi Polacy, którzy już wielokrotnie gościli w ukraińskich domach, w czasie swojego pobytu na Kresach przekażą dary dla swoich przyjaciół zza wschodniej granicy.

W dolnośląskich szkołach rozpoczęła się już zbiórka symbolicznych złotówek, które zasilą konto akcji i zostaną przeznaczone na pobyt młodych wolontariuszy na Kresach w dniach od 5 do 15 lipca 2014 roku. Jak co roku liczymy na ofiarność młodzieży i wsparcie ze strony nauczycieli, rodziców i samorządowców. Złotówki zbieramy do 10 maja. Wyniki wielkiej dolnośląskiej kwesty ogłosimy 16 maja 2014 roku o godz. 14:00 na wrocławskim rynku podczas dorocznego Koncertu Kresowego. Czekamy na zgłoszenia szkolnych pocztów sztandarowych, które wezmą udział w patriotycznej paradzie.
Grażyna Orłowska-Sondej
Koordynatorka akcji MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA

sep

AKCJA 2014 - 5 lipca - wyjazd na Ukrainę

W tym roku na Ukrainę w ramach akcji MOGIŁĘ PRADZIDA OCAL OD ZAPOMNIENIA wyjechało ponad 500 wolontariuszy - to uczniowie dolnośląskich szkół, ich opiekunowie, studenci wrocławskich uczelni. Będą porządkować 54 cmentarze położone w okolicach Lwowa, Tarnopola, na Pokuciu, Podolu i w Wołyniu. Wspomagają nas strażacy z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej z Wrocławia, Międzynarodowy Rajd Katyński i Organizacja STRZELEC z Trzebnicy. W tym roku przeżyjemy niezwykłe wydarzenie - 12 lipca w Rokitnie koło Sarn odbędzie się poświęcenie wyremontowanego w ramach akcji cmentarza Legionistów poległych w wojnie polsko-bolszewickiej.

W tym roku projekt MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA realizowany jest pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Bronisława Komorowskiego.
Poniżej fotorelacja z wyjazdu spod siedziby TVP Wrocław. Autor zdjęć: Adam Hiczuk.

(aby powiększyć - kliknij w zdjęcie)

sep

Pamięć o Hucie Pieniackiej

Kilkanaście kilometrów od historycznego Podkamienia w powiecie Brody w województwie tarnopolskim istniała przez wieki polska wieś Huta Pieniacka. Zniknęła z powierzchni ziemi 28 lutego 1944 roku. Już o 6 rano do wsi wkroczyli żołnierze 4 Pułku SS Galizien złożonego z ukraińskich ochotników. W ciągu zaledwie 7 godzin wymordowali ponad 1000 bezbronnych mieszkańców. Domy podpalono. Tylko nieliczni przetrwali ten pogrom w przygotowanych wcześniej kryjówkach. Część ratowała się desperacką ucieczką do pobliskiego lasu. Ocaleni musieli pochować swoich najbliższych w dwóch zbiorowych mogiłach. Na miejscu pozostały tylko zgliszcza, dziś porośnięte trawą, fragment zburzonego kościoła, przydrożna kapliczka i krzyże stawiane w ostatnich latach ofiarom tej tragedii. Byli mieszkańcy Huty Pieniackiej osiedlili się po wojnie we Wschowej i na Dolnym Śląsku w okolicach Wołowa i Brzegu Dolnego.

Upamiętniający tę tragedię postument stanął w Hucie Pieniackiej jesienią 2005 roku. Inicjatorem jego powstania był Andrzej Przewoźnik - ówczesny przewodniczący Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Na uroczystość poświęcenia pomnika przyjechali tutaj nieliczni już świadkowie zbrodni i rodziny pomordowanych. Na placu nieistniejącego kościoła odbyło się pierwsze po wojnie nabożeństwo żałobne. Od tamtego czasu co roku w rocznicę pacyfikacji wsi odbywały się przy pomniku uroczyste spotkania.

Smutny obraz Huty Pieniackiej w 70 rocznicę tragicznych wydarzeń zarejestrowała 28 lutego 2014 roku nasza kamera. Sytuacja na Ukrainie sprawiła, że nie dotarła tutaj żadna delegacja z Polski. Wielkie podziękowanie dla konsula RP we Lwowie - Jarosława Drozda, który w towarzystwie dwójki swoich współpracowników - uczcił pamięć zamordowanych w Hucie Pieniackiej naszych rodaków.


(aby powiększyć - kliknij w zdjęcie)