Relacje uczestników Akcja 2012

Rokitno na Wołyniu - miejsce pochówku polskich żołnierzy

Nasza patriotyczna organizacja strzelecka STRZELEC z Trzebnicy od kilku lat ratuje groby polskich żołnierzy, rozrzucone za wschodnią granicą. Pracowaliśmy w Kościuchnówce przy porządkowaniu cmentarza legionistów Józefa Piłsudskiego, a także w Lubieszowie koło Maniewicz. Rok temu wspólnie z ekipą Studia Wschód Telewizji Wrocławskiej pojechaliśmy po raz pierwszy do Rokitna koło Sarn. Koordynatorka akcji MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA - Grażyna Orłowska-Sondej poprosiła nas o pomoc w uporządkowaniu wojskowego cmentarza, który wcześniej został przez ekipę telewizyjną odkryty i sfilmowany. Kiedy zapalaliśmy znicze na ledwo widocznych spod trawy tablicach były wzruszenia i żal, że ci nasi bohaterowie, polegli w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku, są tutaj zupełnie zapomniani. To niewybaczalne, że o mogiły wojskowe poza granicami naszego kraju nie potrafimy się zatroszczyć. Poruszeni losem tych zniszczonych, porozbijanych tablic, pod którymi spoczywali nasi bohaterscy Legioniści, postanowiliśmy włączyć się do dzieła uporządkowania tego cmentarza.

Wyjechaliśmy z Wrocławia, jak wszyscy uczestnicy wakacyjnej akcji, 8 lipca 2012 roku. Wielka 350-osobowa grupa wolontariuszy została pożegnana przed gmachem telewizji wrocławskiej. Ekipa Strzelców wspomagana była przez pracowników Starostwa Powiatowego w Trzebnicy.

Przez 10 dni pobytu w Rokitnie zmieniło się miejsce zwane polskim cmentarzem. Odnaleźliśmy 39 nagrobnych płyt. Większość pochodzi z 1920 roku, kiedy przez Rokitno i Sarny przechodził Front Ukraiński pod dowództwem generała Antoniego Listowskiego. Poległych w walkach żołnierzy Armii Polskiej pochowano wówczas na starym rzymskokatolickim cmentarzu. To cud, że nie zlikwidowano tych mogił. Teraz przy ich uporządkowaniu pomagały władze miasta i powiatu. Wykarczowano drzewa, wyrównano i rozplantowano teren. Z trawy i zarośli wyłonił się zarys wojskowej nekropolii. W przyszłości przy każdej odnowionej i zrekonstruowanej tablicy stanie biały krzyż przepasany białoczerwoną szarfą. Postanowiliśmy, że poświęcenie i otwarcie cmentarza odbędzie się latem roku 2013. Może uda się nam zaprosić do Rokitna potomków tych, którzy zginęli w walkach o wolną Polskę ponad 90 lat temu i dawnych mieszkańców tego miasta.

Roman Chandoha
Dowódca oddziału Strzelec z Trzebnicy

(aby powiększyć - kliknij w zdjęcie)


Płyty nagrobne z Rokitna
(aby powiększyć - kliknij w zdjęcie)
Zobacz też: