Relacje uczestników Akcja 2012

PORZĄDKOWANIE POLSKICH CMENTARZY NA KRESACH
LIPIEC 2012


Akcja 2012

PODZIĘKOWANIE ZA WYJAZD

Zakończył się tegoroczny pobyt na Ukrainie uczniów dolnośląskich szkół w ramach akcji MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA. Przez prawie dwa tygodnie 352 wolontariuszy porządkowało 31 cmentarzy położonych na terenie całej Ukrainy - na ziemi lwowskiej, stanisławowskiej i tarnopolskiej, na Wołyniu i Podolu. Wyjechaliśmy z Wrocławia 8 lipca. Ostatnie grupy wróciły z Ukrainy w sobotę 21 lipca. W tym roku dołączyli do nas członkowie organizacji Strzelec z Trzebnicy i Jelcza Laskowic, oraz motocykliści z Międzynarodowego Rajdu Katyńskiego.

Organizatorzy tego patriotycznego konwoju - Ośrodek Telewizji Polskiej we Wrocławiu, Beata Pawłowicz - Dolnośląska Kurator Oświaty i Związek Sybiraków III Rzeczypospolitej Polskiej - składają serdeczne podziękowania wszystkim, którym leży na sercu ratowanie polskiej historii i narodowego dziedzictwa.

Chcemy szczególnie podziękować

- Ambasadorowi RP w Kijowie dr Henrykowi Litwinowi za patronat nad naszą akcją na Ukrainie i wysłanie do władz ukraińskich wsi i miast specjalnego listu informującego o szczegółach naszej misji. Dokument ten okazał się bezcenny w przecieraniu niezdobytych dotąd dróg.

- Konsulowi Generalnemu RP w Winnicy dr Krzysztofowi Świderkowi, współautorowi wielkiego przedsięwzięcia ratowania polskiej historii na Kresach za codzienne, stałe czuwanie nad naszymi wolontariuszami i przyjaźń.

- Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego Rafałowi Jurkowlańcowi za obecność na Ukrainie podczas trwania tegorocznej akcji, za bezpośredni kontakt z wolontariuszami i deklarowaną pomoc w ratowaniu unikatowych zabytków polskiej sztuki cmentarnej na Kresach.

- Ordynariuszom Diecezji Wrocławskiej, Świdnickiej i Legnickiej za zgodę na kwesty, które podreperowały budżet akcji i pozwoliły na wyjazd na Kresy ponad 350 osób. Serdeczne podziękowania księżom, którzy współpracowali z wolontariuszami.

- Uczniom dolnośląskich szkół - gimnazjalnych, licealnych i zawodowych, a także studentom wrocławskich uczelni za wielką robotę jaką wykonali przy porządkowaniu kresowych mogił, za pasję z jaką poznawali krainę swoich przodków.

- Nauczycielom, wychowawcom za opiekę nad młodymi wolontariuszami i wielką lekcję historii, której zapomnieć się nie da.

- Kresowiakom z Dolnego Śląska, którzy dołączyli do pracującej na cmentarzach młodzieży, za bezcenną pomoc w odgrzebywaniu przeszłości i przecieraniu kresowych dróg.

- Władzom ukraińskich miast i wsi, w których pracowała polska młodzież za pomoc, życzliwość , a w wielu miejscach prawdziwą wschodnią gościnę.

- Liderom polskich organizacji, naszym Rodakom, księżom rzymskokatolickich parafii, ale także Ukraińcom za zapewnienie bezpieczeństwa polskim wolontariuszom.

- Burmistrzom i wójtom dolnośląskich gmin za pomoc w zorganizowaniu wyjazdu na Kresy uczniom podległych szkół, a przede wszystkim - Zbigniewowi Suchycie, burmistrzowi Strzegomia i Grzegorzowi Grzegorzewiczowi, burmistrzowi Jaworzyny Śląskiej za bezpośrednią opiekę na Ukrainie nad swoimi grupami a Janowi Głowie wójtowi Dobroszyc za własnoręczne porządkowanie wraz z uczniami gminnego gimnazjum - cmentarza w Sądowej Wiszni, na którym spoczywają przodkowie obecnych mieszkańców Dobroszyc.

- Rodzicom młodych wolontariuszy, którzy zgodzili się na wyjazd dzieciaków do nieznanej i często we wspomnieniach tragicznej małej ojczyzny swoich przodków.

- Wszystkim Dolnoślązakom, dzięki którym udało się ocalić kolejne mogiły naszych pradziadów pozostawione za wschodnią granicą.


W imieniu organizatorów
Grażyna Orłowska-Sondej
Koordynatorka akcji MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA

Relacje uczestników Akcja 2012

Relacje uczestników: