Strona główna

Witam na naszej stronie!

Witam na stronie Studia Wschód - programu telewizyjnego emitowanego w TVP Wrocław. Właśnie w Studiu Wschód zrodziła się nasza główna akcja: "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia". Realizujemy ją w ścisłej współpracy z Dolnośląskim Kuratoriom Oświaty.


Na tej stronie znajdą Państwo informacje związane z organizacją i przebiegiem Akcji. W tym programie organizowane są zbiórki darów dla Polaków na Kresach, zbiórka zniczy na kresowe groby, podejmowane są inicjatywy związane z remontem ważnych dla polskiej kultury obiektów. Ale nasz główny cel, to przybliżanie dolnośląskim Kresowiakom ich stron rodzinnych. Filmy z kresowych wsi i miasteczek, które przyszło porzucić udając się w exodus na Zachód też znajdziecie na tej stronie. Zapraszam!
Grażyna Orłowska-Sondej


APEL Dolnośląskiego Kuratora Oświaty


Przed nami już ósma narodowa wyprawa na Kresy w celu ratowania zapomnianych, niszczejących polskich cmentarzy. Wspólnie z Fundacją Studio Wschód oraz TVP Wrocław organizujemy kolejną edycję akcji MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA.

Nasza akcja uczy patriotyzmu, historii, pozwala poznać dzieje naszego narodu i losy bliskich nam ludzi. Już od siedmiu lat uczniowie z Dolnego Śląska wyruszają na Ukrainę, aby porządkować kresowe nekropolie.

W ubiegłym roku podczas akacji 1000 wolontariuszy pracowało na 110 cmentarzach, a prawie 200 tys. uczniów przekazało na ten cel symboliczną złotówkę. Gorące podziękowania dla wszystkich osób wspierających akcję. Obecnie trwają przygotowania do lipcowego wyjazdu na Ukrainę w ramach VIII edycji akcji.

Rozpoczynamy zbiórkę symbolicznych złotówek, które można wpłacać do 15 maja 2017 r. na konto:

Fundacja Studio Wschód, 53-676 Wrocław ul. Sokolnicza 5/13
40 1540 1030 2103 7457 2565 0001
KRS: 0000570948

UWAGA!
Wszyscy spotykamy się na wrocławskim rynku 9 czerwca 2017 r. - w piątek o godz. 14:00 na koncercie podsumowującym przygotowania do tegorocznej akcji. Poczty sztandarowe do uroczystej defilady należy zgłaszać do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu do 30 maja 2017 r. na adres: b.pawlowicz@kuatorium.wroclaw.pl

Informacji na temat wakacyjnego wyjazdu i przebiegu akcji udziela pani Grażyna Orłowska-Sondej z TVP Wrocław: tel. 605-605-734.

Z poważaniem
Roman Kowalczyk
Dolnośląski Kurator OświatyJeśli chcą Państwo wesprzeć naszych Rodaków
i pomóc w ratowaniu polskich cmentarzy na Kresach,
prosimy o przekazanie 1% podatku
KRS: 0000228551
Związek Sybiraków III Rzeczypospolitej Polskiej we Wrocławiu

(Cel szczegółowy: akcja Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia)Poczty sztandarowe z Dolnego Śląska i Opolszczyzny
jadą do Lwowa

Delegacje uczniów z dziewięciu szkół wraz z opiekunami, a także harcerze przebywać będą na Kresach w dniach 1-3 maja 2017 r. Głównym celem tej patriotycznej wyprawy jest udział w uroczystościach 3 Maja we Lwowie. Młodzież złoży kwiaty i wieńce pod pomnikiem Adama Mickiewicza i na cmentarzu Orląt Lwowskich. Weźmie udział we mszy św. za Ojczyznę w katedrze. Przewidziane jest również spotkanie z naszymi Rodakami w Przemyślanach. Do Lwowa jadą przedstawiciele szkół podstawowych i gimnazjów z Rogów, Wołczyna, Bogatyni, Obornik Śląskich, Jaworzyny Śląskiej, Kudowy Zdrój, Jugowa, Nowej Rudy, Wrocławia oraz harcerze z Legnicy.

(aby powiększyć - kliknij w zdjęcie)Otrzymali KRZYŻE "HONOR I PRAWDA"
za pracę dla Kresów

Dnia 26 lutego 2017r. dwudziestoosobowa grupa z Dolnego Śląska, w tym osiemnastu przedstawicieli Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich z Jugowa, udała się do Warszawy na uroczystości zorganizowane przez Fundację Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie oraz Muzeum Lwowa i Kresów. Uroczystości upamiętniające Powstanie Styczniowe 1863r., w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, zostały zaplanowane na godz. 18:00. Oczekiwanie na mszę św. postanowiliśmy wypełnić aktywnie, zwiedzając między innymi Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Narodowe oraz PGE Narodowy. Koncelebrowanej, o godz. 18:00, mszy św. przewodniczył JE Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek, który podczas wygłaszanego kazania odniósł się do najważniejszych wartości - potrzeby kształtowania i pielęgnowania postawy patriotycznej w polskich rodzinach. JE Biskup Polowy WP przypomniał wydarzenia z historii, kiedy to Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński, będąc dzieckiem, odwiedzał wraz z ojcem zaniedbane mogiły, na których to wspólnie odnawiali zniszczone brzozowe krzyże. W uroczystej mszy św. uczestniczył poczet sztandarowy jugowskiego gimnazjum, w składzie Natalia Chandrała, Kaja Juszczak oraz Krzysztof Biełek. Kolejnym punktem warszawskich uroczystości był koncert w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Zgromadzeni goście mogli wysłuchać utworów: "Legiony", "Piechota", "Marsz Polonia", "Przybyli ułani pod okienko", "Serce w plecaku" oraz wielu innych.

Na zakończenie oficjalnej części uroczystości, przedstawiciele Fundacji Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie wręczyli dyplomy oraz Krzyże "Honor i Prawda". W gronie wyróżnianych znalazła się pani Beata Pawłowicz - Dolnośląski Kurator Oświaty w latach 2006-2016. Przedstawicielka Fundacji Lwów uzasadniając wybór pani Beaty Pawłowicz powiedziała: "... Trzeba mieć wielką odwagę, wielkie polskie serce, żeby nie tylko mówić o Polsce, ale i o polskości Kresów, i dbać o całą tą polską tożsamość. Jest taki kurator na Dolnym Śląsku, nazywa się Beata Pawłowicz, która właśnie to wszystko robi i za to jej dziękujemy...". W gronie wyróżnianych znalazła się jedna placówka oświatowa - Publiczne Gimnazjum w Jugowie. Przedstawicielka Muzeum Lwowa i Kresów uzasadniając wybór naszej szkoły powiedziała "... Drodzy Państwo wspominałam w powitaniu, że przyjechała do nas młodzież aż z Dolnego Śląska, młodzież z Jugowa. Bardzo cieszymy się, że możemy nagradzać szkoły i nauczycieli, którzy wychowują polską młodzież w miłości do polskiej tradycji, do polskości Kresów. Robią to wszystko, żeby dzieci same chciały jechać na Kresy i dbać tam o polskie pamiątki. Takim gimnazjum jest Gimnazjum im. Noblistów Polskich z Jugowa...". Krzyż "Honor i Prawda" odebrała pani dyrektor Bożena Sołek-Muzyka.

Wyjazd do Warszawy i udział w uroczystościach, które każdy z uczestników zapamięta do końca życia, nie byłby możliwy, gdyby nie finansowe wsparcie przyjaciół Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Jugowie oraz tych, którzy otworzyli swoje serca dla Kresów Wschodnich. Za udzieloną pomoc dziękujemy pani Adriannie Mierzejewskiej Wójtowi Gminy Nowa Ruda oraz panu Janowi Lenartowi Nadleśniczemu Nadleśnictwa Jugów.

(aby powiększyć - kliknij w zdjęcie)XIV Ogólnopolski Charytatywny Koncert na Rzecz Pomocy Rodakom na Wschodzie w Sycowie za nami
(aby powiększyć - kliknij w zdjęcie)KRESOWY SYCÓW


Już po raz 14 do Sycowa, niewielkiego miasteczka na Dolnym Śląsku, zjadą Kresowianie z różnych stron naszego kraju, aby wziąć udział w Wielkim Koncercie Charytatywnym na rzecz naszych Rodaków na Ukrainie, Białorusi i Wileńszczyźnie. Na dwa dni - zawsze pod koniec stycznia - Syców zamienia się w prawdziwą stolicę Kresów. Rozbrzmiewają tu śpiewane w różnych językach - kolędy i pastorałki, ale także pieśni patriotyczne. Przybywają zza wschodniej granicy zacni goście - księża, artyści, liderzy polskich środowisk, skupieni wokół konsula Krzysztofa Świderka - wieloletniego dyplomaty rodem z sycowskiej ziemi. Tym razem Krzysztof Świderek, od kilku miesięcy Konsul Generalny RP w Irkucku, przywiezie ze sobą do Sycowa delegację z Syberii. Po raz pierwszy na koncercie kresowym pojawi się ks. Adam Lipiński - proboszcz parafii w syberyjskiej Wierszynie zwanej "Małą Polską". Wśród zaproszonych zespołów są młodzi artyści z Baru, którzy prezentowali się już sycowskiej publiczności, zespół ŚWIDERKI z Koziatyna, TĘCZA z Mińska i MELODIA z Wilna. Podczas koncertu zostanie uroczyście ogłoszona VIII edycja Akcji MOGIĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA.

Początek koncertu - sobota 28 stycznia godz. 16:00, Syców ul. Komorowska 2

Grażyna Orłowska-Sondej

(aby powiększyć - kliknij w zdjęcie)Uwaga!!! Wpłaty związane z akcją
"Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia"
prosimy kierować na konto Fundacji STUDIA WSCHÓD:
40 1540 1030 2103 7457 2565 0001
KRS: 0000570948