Strona główna

Witam na naszej stronie!

Witam na stronie Studia Wschód - programu telewizyjnego emitowanego w TVP Wrocław. Właśnie w Studiu Wschód zrodziła się nasza główna akcja: "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia". Realizujemy ją w ścisłej współpracy z Dolnośląskim Kuratoriom Oświaty.


Na tej stronie znajdą Państwo informacje związane z organizacją i przebiegiem Akcji. W tym programie organizowane są zbiórki darów dla Polaków na Kresach, zbiórka zniczy na kresowe groby, podejmowane są inicjatywy związane z remontem ważnych dla polskiej kultury obiektów. Ale nasz główny cel, to przybliżanie dolnośląskim Kresowiakom ich stron rodzinnych. Filmy z kresowych wsi i miasteczek, które przyszło porzucić udając się w exodus na Zachód też znajdziecie na tej stronie. Zapraszam!
Grażyna Orłowska-Sondej


VIII KONCERT KRESOWY 2017


(aby powiększyć - kliknij w zdjęcie)

APEL Dolnośląskiego Kuratora Oświaty


Przed nami już ósma narodowa wyprawa na Kresy w celu ratowania zapomnianych, niszczejących polskich cmentarzy. Wspólnie z Fundacją Studio Wschód oraz TVP Wrocław organizujemy kolejną edycję akcji MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA.

Nasza akcja uczy patriotyzmu, historii, pozwala poznać dzieje naszego narodu i losy bliskich nam ludzi. Już od siedmiu lat uczniowie z Dolnego Śląska wyruszają na Ukrainę, aby porządkować kresowe nekropolie.

W ubiegłym roku podczas akacji 1000 wolontariuszy pracowało na 110 cmentarzach, a prawie 200 tys. uczniów przekazało na ten cel symboliczną złotówkę. Gorące podziękowania dla wszystkich osób wspierających akcję. Obecnie trwają przygotowania do lipcowego wyjazdu na Ukrainę w ramach VIII edycji akcji.

Rozpoczynamy zbiórkę symbolicznych złotówek, które można wpłacać do 15 maja 2017 r. na konto:

Fundacja Studio Wschód, 53-676 Wrocław ul. Sokolnicza 5/13
40 1540 1030 2103 7457 2565 0001
KRS: 0000570948

UWAGA!
Wszyscy spotykamy się na wrocławskim rynku 9 czerwca 2017 r. - w piątek o godz. 14:00 na koncercie podsumowującym przygotowania do tegorocznej akcji. Poczty sztandarowe do uroczystej defilady należy zgłaszać do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu do 30 maja 2017 r. na adres: b.pawlowicz@kuatorium.wroclaw.pl

Informacji na temat wakacyjnego wyjazdu i przebiegu akcji udziela pani Grażyna Orłowska-Sondej z TVP Wrocław: tel. 605-605-734.

Z poważaniem
Roman Kowalczyk
Dolnośląski Kurator OświatyPatriotyczna majówka Lwów - Przemyślany 2017


Blisko pięćdziesięcioosobowa delegacja wolontariuszy Akcji MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA uczestniczyła w patriotycznej wyprawie na Kresy w dniach 1-3 maja. We Lwowie uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy szkół Dolnego Śląska i Opolszczyzny gościli w Szkole Średniej nr 10 im. Marii Magdaleny - polskiej placówce o 200-letniej tradycji. Przekazali upominki uczniom, którzy w czerwcu przyjadą do Wrocławia na Koncert Kresowy. Następnie oddali hołd pomordowanym w 1941 r. na Wzgórzach Wuleckich polskim profesorom i członkom ich rodzin. Biało-czerwone wiązanki i wieńce uczniowie złożyli również pod pomnikiem Adama Mickiewicza. Poczty sztandarowe ze szkół uczestniczących w naszej Akcji uświetniły mszę św. celebrowaną przez bpa Leona Małego w lwowskiej katedrze.

Jednym z najbardziej wzruszających wydarzeń była wizyta na Cmentarzu Orląt Lwowskich. Na wielu mogiłach poległych w 1918 r. obrońców Lwowa zapłonęły biało-czerwone znicze przywiezione z Ojczyzny. Przed Grobem Nieznanego Żołnierza harcerze z Legnicy oraz młodzi strażacy z Jugowa zaciągnęli honorową wartę.

Przy okazji wyjazdów na Kresy mają miejsce spotkania z Rodakami. Tym razem młodzież spotkała się z polskimi mieszkańcami Przemyślan, gdzie od wielu lat animatorem życia religijnego i kulturalnego jest wspaniały kapłan, ks. Piotr Smolka. To spotkanie długo zostanie w pamięci jego uczestników. Kilka pokoleń: dzieci, młodzież i dorośli, przez kilka godzin wspólnie bawiło się w domu parafialnym. Wszyscy otrzymali dary przywiezione przez wolontariuszy. Najstarszym spośród naszych Rodaków był pan Stanisław Krutnik - emerytowany nauczyciel, który otrzymał specjalne pozdrowienia i podarunki od uczniów Zespołu Szkół z Kudowy Zdroju.

W patriotycznej wyprawie na Kresy uczestniczyli przedstawiciele szkół z: Bogatyni, Jaworzyny Śląskiej, Jugowa, Kudowy Zdrój, Nowej Rudy, Obornik Śląskich, Rogów, Wołczyna, Wrocławia oraz harcerze z Legnicy.

Organizatorkami wyjazdu były: Grażyna Orłowska-Sondej z TVP Wrocław, Beata Pawłowicz z Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty, Jadwiga Horanin dyr. MPBP w Dzierżoniowie - koordynatorki Akcji MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA.

(aby powiększyć - kliknij w zdjęcie)Sposoby na udaną kwestę

Po raz kolejny jaworzyńscy gimnazjaliści, podczas wiosennej kwesty w kościołach, zebrali dużą ilość pieniędzy na akcję "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia". Do puszek wolontariuszy trafiło prawie 3600 zł. Stało się to możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy z księżmi proboszczami z naszej gminy oraz z ościennej parafii Wierzbna.

Do każdej kwesty starannie się przygotowujemy. Najpierw robimy nabór wolontariuszy. Zwykle potrzebujemy ok. 25 osób, uczniów i ich opiekunów. Podczas zebrań uczniowie są przygotowywani do przeprowadzenia zbiórki. Poznają cele i zasady działania akcji "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia". Wszyscy są przygotowani do udzielania odpowiedzi na ewentualne pytania darczyńców.

Na wcześniejsze kwesty przygotowywaliśmy informacje o akcji zamieszczone w antyramach ustawianych na sztalugach. Z powodu uciążliwości z przewożeniem takich materiałów wizualnych, od pewnego czasu preferujemy ulotki. Rozdajemy je na cmentarzach 1 listopada w dniu Wszystkich Świętych i pod kościołami podczas kwesty wiosennej. Ulotki sami projektujemy. Wcześniej drukowaliśmy je na szkolnych drukarkach. Od 3 lat wysyłamy nasz projekt do drukarni. Koszt wydrukowania 5 tys. ulotek to ok. 300 zł.

Przed każdą kwestą zwracamy się do księży proboszczów z prośbą o wyrażenie zgody na jej przeprowadzenie i ustalenie terminu. Do prośby (podpisanej również przez dyrektora szkoły) dołączamy kalendarz kresowy. Na tydzień przed ustalonym terminem, podczas Mszy św., księża zapowiadają kwestę i przypominają parafianom o celach i osiągnięciach akcji "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia". Zapowiedzenie kwesty jest bardzo ważne, bo tylko wówczas kwesta udaje się.

Kwestujemy zwykle w 10 kościołach. Pod każdym kościołem stoi 2-3 uczniów z opiekunami. W tym roku po raz pierwszy w niektórych kościołach zbieraliśmy pieniądze przed mszami, ten sposób też się sprawdził. Po zbiórce powołujemy w szkole komisję, która przelicza pieniądze. Wyniki wraz z podziękowaniami dla darczyńców, trafiają do wszystkich zainteresowanych proboszczów i są odczytywane na kolejnej niedzielnej mszy. Podobnie działamy przygotowując się do zbiórki listopadowej. Pomimo, że niektóre "nasze" cmentarze są cmentarzami komunalnymi, to i tak zwracamy się do księży z prośbą o poinformowanie o kweście na mszach, następnie przekazujemy rozliczenie i podziękowania.

Takie pismo trafiło do proboszczów po tegorocznej zbiórce i w nieco zmienionej wersji na stronę internetową naszej szkoły:

Ratujemy polskie cmentarze na Ukrainie

Po raz kolejny Gimnazjum nr 1 w Jaworzynie Śląskiej zorganizowało kwestę na rzecz dolnośląskiej akcji "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia". Kwestowano przy kościołach na terenie gminy Jaworzyna Śląska oraz w parafii Wierzbna. Zebrano 3565 zł 96 gr. Pieniądze przesłane zostały na konto organizatorów akcji i będą przeznaczone na wakacyjny wyjazd młodzieży na Ukrainę w celu porządkowania znajdujących się tam polskich nekropolii.

W tym roku do wyjazdu na Kresy przygotowuje się ok. 1000 młodych mieszkańców Dolnego Śląska. Całość przedsięwzięcia finansowana jest ze składek zebranych podczas wiosennej kwesty w kościołach i na cmentarzach w dniu Wszystkich Świętych. Grupa z jaworzyńskiego gimnazjum będzie kontynuowała rozpoczęte w ubiegłym roku prace renowacyjne na cmentarzu w Rarańczy w obwodzie czerniowieckim, na którym spoczywają polscy żołnierze polegli w walkach o wolność podczas I wojny światowej.

To dzięki hojności Was wszystkich ten wyjazd stanie się możliwy, a mogiły i pomniki Polskich Bohaterów odzyskają należny Im blask. Dziękujemy wszystkim, którzy wrzucili datki do puszek wolontariuszy. Dziękujemy również kwestującym wolontariuszom i ich opiekunom, którzy poświęcili swój wolny czas na rzecz tej pięknej akcji.

W poszczególnych kościołach zebrano następujące kwoty:
Jaworzyna Śląska - 1465,40
Wierzbna - 538,00
Pastuchów - 494,60
Piotrowice - 291,50
Bolesławice - 236,00
Czechy - 130,00
Milikowice - 128,00
Stary Jaworów - 124,60
Witków - 113,86
Pasieczna - 44,50


Jest to odczytywane na mszach i w niektórych kościołach wywieszane na tablicach ogłoszeń.
Anna Ryś

(aby powiększyć - kliknij w zdjęcie)Otrzymali KRZYŻE "HONOR I PRAWDA"
za pracę dla Kresów

Dnia 26 lutego 2017r. dwudziestoosobowa grupa z Dolnego Śląska, w tym osiemnastu przedstawicieli Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich z Jugowa, udała się do Warszawy na uroczystości zorganizowane przez Fundację Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie oraz Muzeum Lwowa i Kresów. Uroczystości upamiętniające Powstanie Styczniowe 1863r., w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, zostały zaplanowane na godz. 18:00. Oczekiwanie na mszę św. postanowiliśmy wypełnić aktywnie, zwiedzając między innymi Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Narodowe oraz PGE Narodowy. Koncelebrowanej, o godz. 18:00, mszy św. przewodniczył JE Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek, który podczas wygłaszanego kazania odniósł się do najważniejszych wartości - potrzeby kształtowania i pielęgnowania postawy patriotycznej w polskich rodzinach. JE Biskup Polowy WP przypomniał wydarzenia z historii, kiedy to Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński, będąc dzieckiem, odwiedzał wraz z ojcem zaniedbane mogiły, na których to wspólnie odnawiali zniszczone brzozowe krzyże. W uroczystej mszy św. uczestniczył poczet sztandarowy jugowskiego gimnazjum, w składzie Natalia Chandrała, Kaja Juszczak oraz Krzysztof Biełek. Kolejnym punktem warszawskich uroczystości był koncert w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Zgromadzeni goście mogli wysłuchać utworów: "Legiony", "Piechota", "Marsz Polonia", "Przybyli ułani pod okienko", "Serce w plecaku" oraz wielu innych.

Na zakończenie oficjalnej części uroczystości, przedstawiciele Fundacji Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie wręczyli dyplomy oraz Krzyże "Honor i Prawda". W gronie wyróżnianych znalazła się pani Beata Pawłowicz - Dolnośląski Kurator Oświaty w latach 2006-2016. Przedstawicielka Fundacji Lwów uzasadniając wybór pani Beaty Pawłowicz powiedziała: "... Trzeba mieć wielką odwagę, wielkie polskie serce, żeby nie tylko mówić o Polsce, ale i o polskości Kresów, i dbać o całą tą polską tożsamość. Jest taki kurator na Dolnym Śląsku, nazywa się Beata Pawłowicz, która właśnie to wszystko robi i za to jej dziękujemy...". W gronie wyróżnianych znalazła się jedna placówka oświatowa - Publiczne Gimnazjum w Jugowie. Przedstawicielka Muzeum Lwowa i Kresów uzasadniając wybór naszej szkoły powiedziała "... Drodzy Państwo wspominałam w powitaniu, że przyjechała do nas młodzież aż z Dolnego Śląska, młodzież z Jugowa. Bardzo cieszymy się, że możemy nagradzać szkoły i nauczycieli, którzy wychowują polską młodzież w miłości do polskiej tradycji, do polskości Kresów. Robią to wszystko, żeby dzieci same chciały jechać na Kresy i dbać tam o polskie pamiątki. Takim gimnazjum jest Gimnazjum im. Noblistów Polskich z Jugowa...". Krzyż "Honor i Prawda" odebrała pani dyrektor Bożena Sołek-Muzyka.

Wyjazd do Warszawy i udział w uroczystościach, które każdy z uczestników zapamięta do końca życia, nie byłby możliwy, gdyby nie finansowe wsparcie przyjaciół Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Jugowie oraz tych, którzy otworzyli swoje serca dla Kresów Wschodnich. Za udzieloną pomoc dziękujemy pani Adriannie Mierzejewskiej Wójtowi Gminy Nowa Ruda oraz panu Janowi Lenartowi Nadleśniczemu Nadleśnictwa Jugów.

(aby powiększyć - kliknij w zdjęcie)Uwaga!!! Wpłaty związane z akcją
"Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia"
prosimy kierować na konto Fundacji STUDIA WSCHÓD:
40 1540 1030 2103 7457 2565 0001
KRS: 0000570948